Hovedseksjon

Forskrifter kommunale aktivitetsskoler og informasjon for kjøp av utvidet tid

Denne informasjonen gjelder foresatte som har barn i Aktivitetsskolen eller som vurderer å søke om plass i Aktivitetsskolen. Søknadsfrist for deltidsplass er 15. november og 15. mai.

Nye kommunale forskrifter har ført til noen endringer vedrørende aktivitetsskolene i Oslo.

De to største endringene er:

  • Alle som søker deltidsplass, får dette innvilget, med virkning fra 1. januar og 1. august
  • Søknadsfrist for dette er henholdsvis 15.11 og 1.5
  • Kjøp av utvidet tid i aktivitetsskolen når skolen er stengt i forbindelse med ferier og planleggingsdager
  • I praksis betyr det at foresatte kan velge å søke om deltidsplass, med fulltidsplass i skolens ferier og planleggingsdager
  • Kjelsås, Maridalen, Disen og Grefsen skole har lik praksis vedrørende pris og ordning for dette tilbudet

 

Hva betyr det for foresatte?

Det betyr at fra 1. januar 2019, vil Grefsen skole tilby tre alternativer på aktivitetsskolen:

Søknadsfrist for alternativ 2 og 3 er 15. november og 15. mai. Opptak til fulltidsplass er hele året.

  1. Fulltidsplass (søkes om via Oslo kommunes hjemmeside, følg fanen Aktivitesskolen Oslo)
  2. Deltidsplass (søkes om via Oslo kommunes hjemmeside, følg fanen Aktivitesskolen Oslo)
  3. Deltidsplass, med utvidet tid i ferier (Søkes om på eget skjema på Grefsen skoles hjemmeside, som man finner til høyre på denne siden.) Denne sendes på e-post til grefsen@ude.oslo.kommune.no eller leveres på skolens kontor innen fristen.

 

NB. Foresatte som allerede har søkt om deltidsplass og fått innvilget dette, trenger ikke søke på nytt.