Sommerklubb på AKS

AKS-figurer-i-skogen-rosa

Vi trenger å vite hvilke barn som vil benytte plassen på AKS i sommerferien (Juni & August). 

Program: Program Sommerklubb

Svarfrist: Mandag 1. juni
Åpningstid: 08.30-16.00 

For påmelding:

Base 1:

Sommerklubb Base 1 (blir base 2)
ole-christian.rydland@osloskolen.no

Base 2:

Sommerklubb Base 2 (blir base 3)
gro.persson@osloskolen.no

Base 3: 

Sommerklubb Base 3 (blir base 4)
bjorn-1211@osloskolen.no 

Base 4:

Sommerklubb Base 4 (kun juni)
lena.larsen@osloskolen.no

Svarfrist; Mandag 1. juni kl.23.59

Viktig info:

Skolestartere i 1.klasse høsten 2020 har ikke påmelding til Sommerklubb, men vanlig tilbud på Aktivitetsskolen fra 03.08.2020. 

JUNI:

Siste skoledag er fredag 19. juni.
Vi har et tilbud i uke 26 (5 dager) og mandag og tirsdag i uke 27 (2 dager).

JULI:

AKS holder stengt hele juli.

AUGUST:

Vi har igjen et tilbud i uke 32 (5 dager) og mandag, tirsdag og onsdag i uke 33 (3 dager).

Torsdag 13.08. og fredag 14.08. har vi felles planleggingsdager med
skolen og AKS er stengt.

Første skoledag: 

Første skoledag etter sommerferien er mandag 17. august.

Barn med deltidsplass, kan benytte seg av to dager pr. uke i skolens hele ferieuker.

På grunn av korona og usikkerhet hvordan alt skal gjennomføres, trenger vi først en påmelding. Nærmere informasjon kommer, og innholdet kan bli noe redusert i forhold til retningslinjene som vi må forholde oss til.