Påskeferien på AKS Grefsen

Påskeferie AKS logo

Svarfrist for ferien er 12.mars

Det er viktig å overholde svarfristen. Bemanning blir satt opp i forhold til antall påmeldte barn. Vi ber alle svare selv om barnet ikke skal på AKS i ferien.
Dette for å være sikre på at alle har fått informasjon om tilbudet.

Åpningstiden i ferien
Vi har heldagsåpent 6,7 og 8.april. Samt Tirsdag 14.april (plandag skole). 
Vi er åpent fra kl. 07.30-17.00 (senest hentetid 16.45)

Informasjon om ferien
For å se den viktigste infoen om ferien klikk her: Info Påskeferien

For påmelding:

Base 1: Påmelding for Base 1
ole-christian.rydland@osloskolen.no 

Base 2: Påmelding for Base 2
gro.persson@osloskolen.no

Base 3: Påmelding for Base 3
bjorn-1211@osloskolen.no 

Base 4: Påmelding for Base 4
lena.larsen@osloskolen.no