Beskjeder og Henting ved Gult sikkerhetsnivå

Foresatte har fremdeles ikke lov til å komme inn på skolens område med unntak av de som har elever på 1. trinn (og som kun har lov å komme inn i øvre skolegård). Det er satt opp en «sperrelinje» utenfor inngangen som foresatte ikke skal passere.
Ansatte på skole/AKS må sende barna ut til henteplassene som er satt opp for hvert trinn. De som skal gå selv må også sendes ut dit, for så å gå videre hjem. Dette for at vi ikke skal bevege oss inn på «andres områder».