Hovedseksjon

Læringsstøttende Aktiviteter

Aktivitetsslogo Grefsen

Velkommen til aktivitetene på AKS Grefsen!

Vi ønsker å synliggjøre våre fire målområder gjennom våre aktiviteter på Aktivitetsskolen Grefsen. Vi bruker skolens årsplaner når aktivitetene blir planlagt, og ønsker at våre aktiviteter skal øke barnas faglige og sosiale utvikling, samtidig som det er gøy.

Det er to perioder i skoleåret. En i høstsemesteret og en i vårsemestret.

Målet med aktivitetene er at de skal være lystbetonte og lekpregede, noe som elevene ønsker å delta på. Aktivitetene skal knyttes til de ulike målområdene i Rammeplanen.