Læringsmiljø

Læringsmiljø

Skolen tilbyr ulike aktiviteter for å skape trivsel og trygghet:

  • Trivselsledere
  • Miljøvakter
  • Fellessamlinger
  • Kor
  • Faddere