Skolens miljøteam

Barn ligger på gulvet og tegner.

Se høyre side for ulike planer, årshjul og ordensreglement.