Foreldreundersøkelsen

Rapporten presenterer resultatene for vår skole med en skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyest skår.

Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.

Om Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2017 og våren 2018 for foresatte med skolebarn under 18 år. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.