Nye førsteklassinger

Barn hopper paradis.

Grefsen skole hadde innskriving torsdag 7. desember 2017, mellom kl. 16.30 - 18.00.

 

Alle nye førsteklassinger skal ha førskoledag torsdag 7. juni, fra kl. 09.00 - 13.00. Foresatte og barn vil få invitasjon i posten i god tid før dette. Skolen har også foreldremøte kl. 10.00 denne dagen, med informasjon om hva som venter, hvordan vi på Grefsen skole gjør det og vi gir svar på det mange lurer på med nye skolebarn i hus.

 

Skolestart for nye førsteklassinger er mandag 20. august, kl. 11.00 - 13.00. Dette er en høytidelig dag, med tale, opprop og et kort besøk i de nye klasserommene.