Nye førsteklassinger 2019

Barn hopper paradis.

På Grefsen skole har vi innskriving i desember og førskoledag i juni.

Grefsen skole hadde innskriving onsdag 5. desember 2018, mellom kl. 16.30 - 18.00.

Alle nye førsteklassinger hadde førskoledag tirsdag 4. juni. Foresatte og barn fikk invitasjon i posten i god tid før dette. Skolen hadde også foreldremøte på formiddagen denne dagen, med informasjon om hva som venter og hvordan vi på Grefsen skole gjør det. Her var det mulig å få svar på mye av det man lurer på med nye skolebarn i hus.