Forventninger til elever på alle arenaer

Glade skoleelever illustrasjon

Vi viser omsorg, respekt og tar ansvar for hverandre, både små og store.

 På Grefsen skole:

 • Bygger vi relasjoner hver dag
 • Ser det gode i alle barn, "smiler med øynene"
 • Roser og anerkjenner elevene våre
 • Lærer elever regler og er tydelig i hva som forventes
 • Er gode klasseledere og gir gode beskjeder
 • Korrigerer uønsket atferd
 • Lærer og øver på konsekvenser

 På Grefsen skole har vi:

 • Felles regler (Ordensreglement)
 • Felles forventninger til elever på ulike arena
 • Felles forventninger til voksne på skolen
 • Fokus på det positive
 • Felles oppdrag: Sikre at alle elever opplever et trygt og inkluderende læringsmiljø.

 

Vi på Grefsen har et felles ansvar for at vi lykkes med oppdraget vårt.

 

Les Grefsen skoles ordensreglement

Les Osloskolens regler for orden og oppførsel på Oslo kommunes nettsider.