Skolebiblioteket som læringsarena

På biblioteket jobber bibliotekar Sigrid, og miljøarbeider Malin har kontorplassen sin her.

 

Vi er tilgjengelige for elever som trenger en bok eller noen å snakke med.

 

To dager i uka er biblioteket åpent for elevene i storefri.

 

Biblioteket på Grefsen skole er et sosialt møtested for elevene før og etter skoletid. Etter skoletid kan elevene komme og gjøre lekser på biblioteket og på datarommet.

 

Skolen har følgende utlånsrutiner:

1.trinn kan låne en bok, 2. trinn kan låne to bøker om gangen, og 3. – 7. trinn kan låne tre bøker om gangen.

Lånetiden er 4 uker, etter dette kan lånene forlenges hvis det ikke er venteliste på bøkene. Leveres ikke bøkene sendes purring gjennom klassestyrer. Elevene som har mange bøker hjemme de ikke har levert, må vente med å låne nye bøker til alle bøkene er levert.

Det er mange elever på skolen som skal låne bøker, så det er viktig at bøkene blir levert! J

Biblioteket har åpent:


Mandag: 08.00 – 15.30
Tirsdag: 08.00 – 15.00
Onsdag: 08.00 – 15.00
Torsdag: 08.00 – 14.30
Fredag: 08.00 – 14.00

 

Drawing of a city