Permisjonsreglement

Som det står i reglementet skal det i løpet av skoleåret normalt ikke innvilges permisjon for ferie eller familiesammenkomster. Dette er nettopp formålet med de fleste frisøknadene skolen får i dag.

For å søke om permisjon ved Grefsen skole, må du fylle ut søknadsskjema (i menyen på høyre side) og sende til Grefsen skoles postmottak

Vi vil praktisere det nye reglementet i hht. intensjonene. Man får ikke innvilget permisjon, hverken for en dag eller flere, til ferier eller familiesammenkomster med mindre det foreligger helt spesielle grunner til dette. Det er praksis som skal legges om, ikke argumentasjonen. Det betyr at skolen ikke vil innvilge permisjoner selv om man kaller det en dannelsesreise eller fordi det har dukket opp en spesiell anledning til store opplevelser. Dersom foresatte likevel velger å ta barnet ut av skolen, gjøres det på eget ansvar med de konsekvenser dette vil medføre. Eleven vil da bli registrert med ugyldig fravær.

Vi ber om at dere følger opp intensjonen med permisjonsreglementet. Velger dere å ta eleven ut av skolen uten innvilget søknad, skjer det på eget ansvar, uten at lærerne skal bruke tid på tilrettelegging og etterarbeid for eleven som uteblir fra undervisningen. Det blir foresattes arbeid.

Les mer om permisjon fra skolen fra Oslo kommunes nettsider.