Skole-hjem samarbeid

skole-hjem

Standarden er bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver: Fag og læring; Trygghet og trivsel, og Dialog og samarbeid. Under hvert kapittel tydeliggjøres gjensidige forventninger:

  • Hva kan du forvente av skolen?
  • Hva forventer skolen av deg som foresatt?

Både foresatte, rektorer og fagfolk har bidratt til innholdet, for at det skal være relevant, forståelig og mulig å etterleve.

Retningslinjer for hele Osloskolen

Retningslinjene er overordnede og vil gjelde for alle elever og foresatte i Osloskolen, fra 1. trinn på barneskolen til og med videregående skole. Skolene kan i tillegg utarbeide lokale versjoner, så fremt innholdet i lokal standard samsvarer med oslostandarden.

 

Her kan du laste ned Oslostandarden.