Besøksdag for nye førsteklassinger

Gutt og jente, med skoleelementer

Mer info blir sendt direkte til dere. Ta kontakt med skolen hvis dere tilhører skolekretsen og ikke mottar informasjon.