Byrådets forslag til nye takster i Aktivitetsskolen, budsjettåret 2018

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

De foreslåtte takstene fra 1.1.2018 inkl. kost, er følgende:

Inntekter inntil kr 210 681

  • 100% plass kr 640, 50 % plass kr 411, gratis kjernetid 100 % plass kr 229

Inntekter inntil kr 374 544

  • 100% plass kr 1176, 50% plass kr 756, gratis kjernetid 100 % plass kr 420

Inntekter over kr 374 544

  • 100% plass kr 2 998, 50% plass kr 2026, gratis kjernetid 100 % plass kr 972

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2018. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.–13.trinn.

I vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Oslo kommune, § 17 Varsel om økt oppholdsbetaling, står følgende: Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers varsel. Skolen bes om å varsle foresatte i Aktivitetsskolen angående ny foreslått oppholdsbetaling senest 15.11.2017. Det blir også informert på faktura for desember.

Budsjettet for 2018 vedtas 13.12.2017.