Godt nytt år!

Strategisk kart 2016

2016 er snart over. Et meget spennende år, på så mange måter! 2017 venter og hva venter der?

Osloskolen har helt klare ambisjoner om å opprettholde det gode arbeidet som gjøres, både faglig og sosialt. På bildet kan dere alle se hva slags satsningsområder vi i Osloskolen har. For Grefsen sin del, vil vår strategiske plan dedikere seg til enkeltområder innenfor de ulike fargeboksene. Den planen blir presentert i slutten av januar 2017.

Som en takk for 2016 og en velkomst til 2017, avslutter vi med Byrådets visjon:

Byrådets visjon er en grønnere, varmere og skapende by med plass til alle.

«I Oslo skal alle barn og unge ha like muligheter. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye

ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek,

læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i

utvikling av et demokratisk og bærekraftig samfunn.»

 

Sammen skaper vi fremtiden!