Informasjon om særskilt skolesituasjon - oppdateringer her

Coronavirus

03.04.2020 - Infoskriv

 

Hei, alle!

Bruk av Teams: Teams er fantastisk! Og kan være det totalt motsatte. Grefsen skole bruker dette i veldig stor grad. Det finnes mange muligheter for å skape mindre god stemning, og vedlagte retningslinjer gjelder for alle elever. Foresatte skal lese dette og sjekke egne barns chattekanaler, for å ivareta et trygt læringsmiljø. Grefsen skole har foreløpig kun gode opplevelser, men mange andre skoler melder om mye rart, da særlig i chattefunksjonen. Skolen kan i liten grad håndtere dette, og vi er helt avhengig av godt nettvett og dere foreldre. Det er derfor sender vi denne oppfordringen. Vær på, sjekk. Si fra.

Tilsynsordning neste uke og påskedagene: AKS har åpent neste uke. Man går litt surr i uker og dager, men det er påske og tilsynsordning ivaretas kun av AKS-ansatte. Det betyr at eventuelle spesifikke eller tilpassede ordninger de siste ukene, ikke gjennomføres neste uke. Har du behov for tilsyn mandag, tirsdag eller onsdag neste uke, må du ta kontakt med BA. Retningslinjer for bruk av tilsynsordning er som før og vil du vite mer, les aktuelt.osloskolen.no.

Utvidet tilbud: Tåsen skole har åpent onsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag. Skulle dette være aktuelt, må du sende en mail til rektor. Grefsen skole har ingenting med dette å gjøre og all bemanning stilles av Tåsen. Som sist, se aktuelt.osloskolen.no

Hva nå?  Åpner skolen etter påske? Blir det gradvis? Annenhver dag? Vi vet ikke. Fredag kommer noe informasjon. Onsdag 8. april bestemmer regjeringen hva som skjer. Hva Oslo kommune velger, ut i fra dette, vet vi heller ikke.

Det jeg har sagt til ansatte, og som jeg sier til dere nå: Vi tar påskeferie i morgen. Vi lader batteriene. Det trengs. Tirsdag 14. april forbereder vi enten a) hjemmeskole, b) gradvis åpning eller c) full åpning.

Den neste infoen fra Grefsen skoles ledelse, er en påskehilsen og informasjon i etterkant av 8. april og da hva som skjer etter påske. Minner om Youtube, Snapchat og Hjertetelefon.

Inntil det, så vil jeg på vegne av alle på og rundt Grefsen skole si, TUSEN TAKK! 

Sammen skaper vi faktisk fremtiden! 

Are Enger

rektor

Grefsen skole

 

23.03.2020 - Infoskriv til foresatte

 

Hei, alle elever og foresatte! Her kommer det informasjon fra Grefsen skole. 

Som de aller fleste fikk med seg i går, viderefører Oslo kommune alle koronatiltak til 13. april, i tråd med nasjonale myndigheter. Det innebærer jo at skolen vår er stengt også neste uke. Lærerne jobber med plan for den kommende uka og elever/foreldre vil få tilsendt dette.

 

Av ulike tiltak, er det verdt å nevne følgende:

* Kun fem personer kan samles i grupper utendørs

* Alle idrettsanlegg og fotballbaner er stengt

* Det skal ikke være andre barn i skolegården eller som benytter seg av skolens uteområde, enn de som får tilsyn. Dette siste punktet ble tydelige adressert til rektorene av utdanningsdirektør Marte Gerhardsen i går kveld. 

 

Skolen understreker at elever, foreldre og ansatte er i svært ulik livssituasjon/hjemmesituasjon og at det derfor bør være raushet og forståelse begge veier, for at hjemmeundervisning og oppfølging, kan variere fra klasse til klasse og elev til elev. 

Vi minner om skolens hjertetelefoner, som kan ringes til mellom 08.30-14.00. Telefonnummer er 907 83 463 og 907 86 420. Også har vi Snapchat (Grefsen skolehjerte) og Grefsen-Galleriet. Håper noe av dette kan være til hjelp (og glede) i denne vanskelige perioden. 

Spørsmål om tilsynsordning på skolen, rettes på e-post til rektor. 

Med ønske om en fortsatt fin onsdag og uke. 

Grefsen skoles ledelse

 

19.03.2020 - Info fra Sommerskolen og info om AKS-betaling

 

Fra Sommerskolen:

Kjære foresatte

Den spesielle situasjonen vi er i på grunn av koronautbruddet påvirker også Sommerskolen Oslo. Vi håper å kunne gjennomføre Sommerskolen som planlagt, men vi følger råd og beslutninger fra helsemyndighetene. Fordi situasjonen er så usikker og fordi en del foresatte ikke har fått meldt seg på innen fristen har vi bestemt dette:

  • Påmeldingene du har gjort er fortsatt gjeldende, men du får ikke beskjed om hvilket kurs eleven har fått plass på 31. mars.
  • Vi utsetter påmelding til restplasser og ventelister.

Vi vet ikke når vi kan gi deg mer informasjon, men vi gir deg beskjed så fort vi vet mer. Du kan også følge med på sommerskolenoslo.no for mer informasjon.

Ta vare på hverandre!

Hilsen sommerskoleteamet

Om AKS-betaling:

Foresatte skal ikke betale for AKS de dagene skolen er stengt, heller ikke de som bruker skolen. Foresatte bes om å betale regningen for mars som vanlig, prisreduksjonen vil komme på en annen regning.

 

18.03.2020 - Infoskriv til foresatte


Skole-hjemsamarbeid

Det er en merkverdig tid for oss alle. Hjemmekontor, hjemmeundervisning, kritisk samfunnsrolle, overarbeidet, permitering, rastløs, undrende.

Skolens perspektiv er å tilby elevene hjemmeundervisning. Vårt mål er at elevene skal gjøre oppgaver, som lar seg gjennomføre og som oppleves som meningsfulle og litt annerledes. Og så forstår vi veldig godt at dette vil oppleves ulikt, fra elev til elev, og fra hjem til hjem. Og fra lærer til lærer.

Det er massiv informasjonsflyt og ting endrer seg fra dag til dag. Ledelsens mål er å kunne formidle viktig informasjon og oppdateringer til ansatte og foresatte. Videre vil rektor tydeliggjøre kommunikasjonslinjer og en oversikt over hvem man kan henvende seg til ved spørsmål eller annet.

Elev/foresatt - kontaktlærer - nærmeste leder - rektor. Kontaktlærer er førstelinje for dialog mellom skole og hjem. Alle lærerne opprettholder dialog for elever i sin gruppe og sørger så langt det lar seg gjøre for et godt skolehjemsamarbeid i denne vanskelige perioden.

Elever med behov for å snakke med noen?

Grefsen skole oppretter andre typer kommunikasjonskanaler. Vi oppretter "Hjertetelefon", et lavterskel-tilbud for elever, hvor man kan ringe og snakke med noen fra skolen. Denne telefontjenesten er tilgjengelig hverdager kl. 08.30-14.00 og driftes av Team Trivsel og sosiallærer Mari.

Videre oppretter Grefsen skole to alternative kanaler. En Youtube-kanal, hvor målet er å legge ut informasjon, henvende seg direkte til elever og foresatte, lage noen felles konkurranser eller utfrodringer osv. Den siste tingen er en Snapchat-konto, hvor vi legger kjapt ut ny info, viser litt fra skolen eller andre steder, man har mulighet til å stille spørsmål og forhåpentligvis få noen svar.

Oppsummert oppretter vi ulike typer kommunikasjonskanaler, som vi tror og håper vil være til hjelp for liten og stor i denne perioden. Skolen legger vekt på at Youtube og Snapchat har 13-års aldersgrense og at bruk av dette kun er i samråd med foresatte. Kanskje noe man kan gjøre sammen i disse dager? Les mer om Grefsen skoles "Hjerteskoler" i egen sak.

Påvist smitte?

Elever eller foresatte, som får påvist smitte, bes ta kontakt direkte med rektor. 

Tilsynsordning

Enkelte foresatte lurer på om skolen tilbyr tilsynsordning. Det gjør vi, etter strenge kriterier og bekreftelse fra arbeidsgiver. Inntil videre har vi tilsynsordning lokalt på egen skole, men vi må også være forberedt på å hjelpe andre skoler eller få hjelp av andre skoler/ansatte. Lurer du på noe angående dette, ta direkte kontakt med rektor.

Konklusjon

Grefsen skole har god oversikt og prøver så godt vi kan med å følge utviklingen og oppdatere foresatte ved behov. Vi prøver noen nye løsninger for kommunikasjon og vil bruke de neste dagene på å oppdatere de ulike kanalene. Det er viktig at rektor får informasjon angående påvist smitte eller hvis man har spørsmål om skolens tilsynsordning. Til slutt oppfordrer vi alle til å kontakte kontaktlærer for eventuelle spørsmål.

Vi håper det går bra med alle og at vi sammen klarer å finne gode løsninger, i denne vanskelige perioden.

På vegne av Grefsen skole,

Are Enger

rektor

 

15.03.2020: Kl. 13:00. Åpen skole for elever. I løpet av helgen har Utdanningsetaten og Oslo kommune hatt diverse kommunikasjon om hvem dette gjelder for. Siste informasjon gjengis nedenfor.

Det er ikke nok at foreldrene jobber i virksomheter som faller inn under disse 15 områdene. De arbeidsoppgavene som foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendige for å opprettholde samfunnssikkerheten. Dette er forutsetningene for å få tilbud om å være på skolen:

  • Begge foresatte må samtidig være pålagt, av arbeidsgiver innenfor de 15 samfunnskritiske funksjonene, å møte på jobb i skoletiden.
  • Hvis noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene kan ikke eleven være på skolen

Grefsen skole vil kreve dokumentasjon av arbeidsgivere til begge foresatte, med de spesifikasjoner som står over.


Barn med særlige omsorgsbehov skal også kunne få et tilbud. For eksempel barn i barnevernsinstitusjon. Det som har kommet frem i løpet av helgen er at behovet for tilrettelagt undervisning ikke er relevant for denne vurderingen. Se blant annet aktuelt.osloskolen.no.

Skolen skal gjøre en konkret vurdering.

Et tungtveiende hensyn må alltid være å sikre at færrest mulig barn kommer på skolen for å beskytte de barna som er helt avhengige av skoletilbudet.


Foresatte som mener at de har barn som kan få dette tilbudet, må ta kontakt med rektor på skolen. Send e-post til are.enger@ude.oslo.kommune.no. Eleven kan ikke møte på skolen, før rektor har samtykket til oppmøte.

Foresatte som har elever som ikke får tilbud, men likevel har behov for avlastning, må ta kontakt med bydelen sin.

Stengingen gjelder fra torsdag 12. mars klokken 18.00 til og med torsdag 26. mars 2020. Vedtaket gjelder: 
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Voksenopplæring
  • Barnehager
  • Aktivitetsskolen 
Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner. Skoler og barnehager skal sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene, og barn med særlige behov. Vi kommer tilbake til hvordan Osloskolen skal løse dette. Vi har lagt planer og Utdanningsetaten har laget en veiledning for hvordan skolene kan legge til rette for at elevene får opplæring hjemmefra. Elevene og foresatte vil få beskjed fra sin skole hvordan de vil legge opp dette. Det kan ta noen dager før alt er på plass.  Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp. Vi vet ikke nå hvor lenge skolene vil holde stengt, og eller hvordan eksamensperioden vil bli. Vi vil informere dere underveis og så snart vi har ny informasjon.   Oppdatert informasjon og råd til befolkningen finner du på: