Grefsen skoles SOS-aksjon 2018

Grefsen skole SOS-aksjon

SOS-aksjonen 2018

Grefsen skole samarbeider med SOS-barnebyer for å samle inn penger til årets utvalgte prosjekt, som er Kosovo. Mandag hadde vi besøk av SOS-barnebyer, som fortalte elever og ansatte som hvordan SOS-barnebyer jobber, situasjonen i Kosovo og hvordan vi er med på å skape en bedre fremtid for barn og unge i det landet. Onsdag braker det løs med åpen skole og mange aktiviteter. Her stiller også foreldre opp, med bakst, saft, kaffe og herlig dugnadsånd. Det er en stor happening i lokalmiljøet. Vi er også så heldige å få Garderobefossilene til å spille for oss og skape god stemning. Og selvsagt er AKS representert. Uka avsluttes med skoleløp; en løype rundt skolen, hvor elevene får et kryss for hver runde som fullføres. Dette fylles inn på et løpekort og foresatte kan velge å Vippse ønsket beløp pr. runde, til inntekt for prosjektet.

 

VIPPS 24000 og velg Grefsen skole. For sammen skaper vi en bedre fremtid!

 

Her litt info om Kosovo:

Kosovo er et av de yngste og fattigste landene i Europa. Da Jugoslavia ble dannet etter andre verdenskrig (1946), ble Kosovo etablert som en provins i Serbia. På 80-tallet ville Kosovo bli et selvstendig land, men det gikk ikke Serbia med på. Dermed ble det krig i landet, og over en million kosovoalbanere ble drevet på flukt. Kosovo erklærte seg som et selvstendig land i 2008. Det tar lang tid å bygge opp et land etter at det har vært krig, og i Kosovo var det store ødeleggelser.

Mange av husene er i svært dårlig stand, og det er vanskelig å få jobb. Det gjør at mange familier er
veldig fattige, og flere er helt avhengige av den støtten de får fra SOS-barnebyer for å klare seg.

SOS-barnebyer hjelper foreldrene med å få jobb, og bistår familiene med penger til mat, medisiner, klær og et sted å bo. De vanskelige leveforholdene gjør at noen foreldre ikke ser noen annen utvei enn å forlate barna sine, i håp om at andre voksne kan gi dem en trygg og god oppvekst. SOS-barnebyer drifter, ved siden av barnebyen i Pristina, også et babysenter som tar hånd om de forlatte babyene frem til de får nye foreldre som kan ta vare på dem.

Alle som støtter SOS-barnebyers arbeid i Kosovo er med på å gi de forlatte barna en bedre framtid.