Nettvett: Foredrag med Barnevakten

Barnevakten

Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. På en temakveld med Barnevakten får man innsikt i hva barn og unge faktisk bruker nettet til og det er fokus på hvordan man som forelder kan engasjere seg i barn og unges mediehverdag på en god måte.

Barnevakten setter fokus på:

  • Fakta om barn og unges digitale hverdag. Hva er gledene og hva er utfordringene?
  • Skjermtid, og hvordan være gode forbilder?
  • Grooming, og hvordan unngå overgrepsrelatert kontakt via nett?
  • Hvordan forebygge og håndtere digital mobbing?
  • Hva er våre rettigheter og forpliktelser knyttet til deling og personvern?
  • Hva er gode spillvaner, og hva tenker vi om aldersgrenser?
  • Hvordan gi barna gode filmopplevelser?
  • Hvordan realitetsorientere de eldre barna i forhold til medieskapt utseendepress?
  • Hvilke relevante og nyttige ressurser finnes?
  • Er foreldregruppen en ressurs, og hva kan vi få til sammen?

Alle foreldre på temakvelder får en foreldreverktøykasse med nyttig og relevant informasjon fra ulike aktører. Barnevaktens infohefte ligger også her.

 

I løpet av våren skal også elever og foresatte på 3. trinn være med på et tilpasset foredrag, i regi av Barnevakten.