Oppstart av skolen - info til alle foresatte ved Grefsen skole

Gutt og jente illustrasjon

Skolen skal nå gjenåpnes for 1.-4. trinn, ha AKS-tilbud, gjennomføre hjemmeundervisning for 5.-7. trinn og tilsynsordning fysisk på skolen for elever 5.-7. trinn, hvor foresatte er i samfunnskritiske roller eller for sårbare elever med behov. På grunn av dette vil tilbud som har vært gitt til nå, bli annerledes enn hva man har vært vant med. Mer info om skolens tilsynsordning vil bli sendt ut i morgen.

Det er trygt for barna å gå på skolen

Vi gleder oss veldig. Vi er godt forberedt – på nok en helt ny måte å gjennomføre skole på. 

Det vil nødvendigvis innebære mye informasjon til dere. Og mye generell og viktig informasjon vil dere finne i vedlagte lenke. Der står det beskrevet godt, hva skolene skal hensynta ved gradvis åpning. Jeg oppfordrer dere alle til å lese gjennom den.

Vi innfører mange nye rutiner for elever, foresatte og ansatte, basert på de tre overordnete smittevernsreglene:

  • Syke skal være hjemme
  • Vi skal ha god hygiene og renhold
  • Vi skal holde forsvarlig avstand

Organisering: 

Alle klasser blir delt i to grupper (kohorter), gruppe 1 og 2. 

Målet er at elevene primært er sammen med elever i sin gruppe og i samarbeidsgruppen (klassen).

AKS: AKS har ikke morgenåpning. AKS følger også skolens gruppeinndeling og rutiner. AKS stenger kl.16.00. 

For å ivareta nødvendig avstand vil elevene bli gruppert på følgende måte: 

Alle klasser er delt i to grupper/kohorter – med minst en voksen i hver. Den ene gruppen får kontaktlæreren, den andre gruppen får en faglærer, skoleassistent, spesialpedagog eller fast vikar for hele uka. Skoledagen deles i to økter og begge gruppene vil ha en økt med sin kontaktlærer. I tillegg er det assistenter knyttet til ulike grupper avhengig av behov. For å få denne komplekse kabalen til å gå opp, har vi også brukt skoleassistenter, som til vanlig jobber på 5. – 7. trinn.

 

Oversikt over gruppesammensetting, oppmøtetidspunkt, oppmøtested og nytt klasserom sendes i løpet av fredag. Vi skal ha plandag med alle ansatte på 1.-4. trinn i morgen og ansatte vil derfor være opptatt denne dagen. 

 

Vi vil bruke alle skolens klasserom i henhold til anbefalt smittevern og avstand. Det betyr at for mange elever, vil man nå ha "nye hjemmområder og klasserom". Elevene vil også få ulike avgrensete soner i utetiden. 

Elevene må ha med pennal med alt utstyr – i tillegg til klær til all slags vær. Det skal være i sekk eller med nett. 

Alle elevene i klassen vil arbeide etter samme plan – både for utetid og innetid – men til ulike tidspunkter. Oppstarten vil også være ulik for å hindre at over 400 elever møter opp sammen – av smittevernshensyn – og dere vil få et avtalt sted for oppmøte ute – for å  hindre trafikk ut og inn av skolen. Når barna går alene til skolen er det viktig at dere presiserer at de skal gå DIREKTE til EGET OPPMØTESTED, og ikke blande seg med andre grupper. 

Elevene vil få 4,75 timer hver dag, totalt 23,75 timer i løpet av uka. Her vil det være noe ulik oppstart og avslutning av dagen for å opprettholde avstand barna imellom. 

I den situasjonen vi er i er det ikke mulig å gi elevene et opplæringstilbud, som er fullt ut i samsvar med opplæringsloven og ordinær fag- og timefordeling. Noe av det vanlige tilbudet må vike for å kunne oppfylle kravene til smittevern. 

Som dere ser, er det svært mange hensyn og administrering. Men vi er godt forberedt og gleder oss veldig til å ta i mot elevene igjen. Og mer informasjon i morgen, fredag. 

Her finner dere informasjon om hva skolen gjør og hva foreldre og elever må gjøre når skolen starter igjen.

Velkommen tilbake til Grefsen skole mandag 27. april!

Hilsen Are Enger, rektor