Streiken over - vanlig skole for alle

Forskjellige skoleelementer

7.6, kl. 19:00. Det ble tvungen lønnsnemnd i Oslo også og streiken er derfor over. Det betyr vanlig skole for alle fra tirsdag 8.6, kl. 08.30. Klasser møter til vanlig oppstillingssted.

 

4.6, kl. 17:30. Det er tvungen lønnsnemnd i kommunal sektor (nasjonalt), men Oslo har egen tariffavtale. Det er derfor fortsatt streik i Oslo og Grefsen skole. Kommende uke gjennomføres derfor etter plan som tidligere har blitt sendt ut.

 

4.6: Organisering av skoledagen med delvis åpent har fungert bra. Det er en del å holde styr på for foreldre, elever og ansatte, men ting har gått bra de første to dagene. Det er varslet opptrapping av streiken fra tirsdag 8. juni, men rektor har ikke mottatt spesifikk informasjon om dette gjelder Grefsen skole. I neste uke skal elever på 7. trinn besøke Morellbakken og Engebråten ungdomsskole. Foreldre på 7. trinn får egen info om hvordan vi løser dette.

 

1.6: Grefsen skole stengt onsdager. Allerede redusert bemanning og klarer ikke organsiere friminutt, gult nivå og ivareta smittevern. Men, delvis åpent alle andre skoledager. Skolen har redusert bemanning og man kan ikke forvente svar umiddelbart.