Vær en god venn!

Rektor taler i skolegården

Helsesykepleieren sa vi må ta vare på hverandre, både når livet er bra og når det er kjipt. Skolekoret ledet an i allsang på Grefsen med "Trenger deg" av Sval, og så var det tid for BlimE-dansen.

Fellessamlingen var starten på uka med felles overordnet tema folkehelse og livsmestring. Alle klassene jobber med dette på en eller annen måte, og i klasserommene snakkes det blant annet om følelser, kropp, identitet og psykisk helse - ta vare på deg selv.

Da passer det godt at månedens sosiale regel er:

Vi gjør vårt beste, og det er lov å gjøre feil!

Skolekoret synger, og det danses!