Læringsmiljø

Skolens plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Drawing of a city

Læringsmiljø

Skolen tilbyr en mengde aktiviteter for å skape trivsel og trygghet:

  • Trivselsledere
  • Gangvakter
  • Turgruppe
  • Fellessamlinger
  • Teatergruppe
  • Brettspill
  • Kor
  • Gymsalaktiviterer
Drawing of a city