Læringsmiljø

Den innebærer oppdaterte komponenter på hva ansatte, elever og foresatte må besitte av kompetanse for å forebygge, ivareta og håndtere et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Læringsmiljø

Skolen tilbyr en mengde aktiviteter for å skape trivsel og trygghet:

  • Trivselsledere
  • Gangvakter
  • Turgruppe
  • Fellessamlinger
  • Brettspill
  • Kor
  • Gymsalaktiviterer
Drawing of a city