Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetsskolen-logo

Morgenåpning: 07.30–08.30

Fra kl. 08.15 skal barna kle på seg og gå ut. Elevene stiller opp ute til skolestart.

Hvis ditt barn skal krysses inn på AKS om morgenen må barnet leveres/komme innen kl. 08.15.

AKS Grefsen stenger kl. 16.30. 

AKS er åpent i ferier. Unntaket er juli måned. AKS er også stengt julaften, nyttårsaften og offentlige høytidsdager.