Hovedseksjon

Forventninger til elever på alle arenaer

Glade skoleelever illustrasjon

Vi viser omsorg, respekt og tar ansvar for hverandre, både små og store.

På Grefsen skole:

 • Bygger vi relasjoner hver dag
 • Ser det gode i alle barn, "smiler med øynene"
 • Roser og anerkjenner elevene våre
 • Lærer elever regler og er tydelig i hva som forventes
 • Er gode klasseledere og gir gode beskjeder
 • Korrigerer uønsket atferd
 • Lærer og øver på konsekvenser

 
På Grefsen skole har vi:

 • Felles regler (Ordensreglement)
 • Felles forventninger til elever på ulike arenaer
 • Felles forventninger til voksne på skolen
 • Fokus på det positive
 • Felles oppdrag: Sikre at alle elever opplever et trygt og inkluderende læringsmiljø.


Vi på Grefsen har et felles ansvar for at vi lykkes med oppdraget vårt.

Her finner dere Grefsen skoles ordensreglement.