Hovedseksjon

Skolens historie

Etter hvert som bebyggelsen på Grefsen økte, ble det behov for flere skoler. Kjelsås og Tåsen ble bygget, men allikevel var det behov for en utvidelse av Grefsen skole. Det ble bygget en murbygning med plass til spesialrom og gymsal som stod ferdig i 1921.

Under krigen var skolen beslaglagt av tyskerne og Grefsenelevene måtte gå på Kjelsås skole. Der ble elevtallet så stort at man måtte ty til ettermiddagsundervisning. Først utpå høsten 1945 kunne Grefsen skole igjen tas i bruk som skole. 

I 1954 fikk skolen et nytt påbygg ut mot Kirkegårdsbakken. Dette innholdt klasserom og en matsal hvor elevene fikk spise maten sin. Denne salen brukes i dag som SFO-lokale for 1.klasse.

Ved siden av den gamle murbygningen ble det bygget et nytt bygg i 1957. Her ble skolens kontorer, lærerværelse og spesialrom som for eksempel skolekjøkken plassert. Den gamle murbygningen ble brukt til klasserom.

Grefsen skole var blitt en stor skole og forholdene for kroppsøving var elendige. Den gamle gymsalen holdt ikke mål og selv om det ble anlagt en idrettsbane i Kapellveien som skolen kunne bruke var det ikke godt nok. I 1982 fikk skolen ny gymnastikksal.

Grefsen skoles elever gikk på ungdomsskole på Sandaker i mange år, men på begynnelsen av 80-tallet fikk skolen eget ungdomstrinn. Etter innvielsen av Engebråten skole 1997 ble Grefsen ren barneskole.

På 1990-tallet ble den gamle lærer/vaktmesterboligen i rosehagen tatt i bruk som SFO-lokale og det ble satt opp en Ol-brakke til samme bruk ved siden av. Brakken ble erstattet i 2005 av et nytt hus.

Høsten 2012 begynte arbeidet med totalrenovering av Grefsen skole. Da flyttet skolens elever og personale over til brakker på Engebråten skole. 

Ved skolestart 2014 tok vi atter i bruk gode, gamle Grefsen skole. Vi har en stor elevøkning og vi oser frem mot makskapasiteten på 790 elever. Og stemningen er god, vi er alle klare for å løfte opp og vise frem Grefsen skole fra sitt beste. 

Sammen skaper vi fremtiden. Bli med da!