Driftsstyret

Det er byråden for kultur og utdanning som oppnevner representantene etter innstilling fra de ulike gruppene. Organiseringen av Driftsstyrets arbeid er hjemlet i "Reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring".

Dette er medlemmene i Grefsen skoles driftsstyre:

  • Leder: Anne Katrine Eek (foresatt)
  • Nestleder Camilla Rom (foresatt)
  • Rektor: Are Enger (sekretær)
  • Trine Andersen (assisterende rektor)
  • Agneta Stave (ansatt)
  • Even Husom (ansatt)
  • Brit Teien (politiker)
  • Ingrid Bredvold (politiker)

Protokoll

Driftsstyrets protokoller kan man få ved å henvende seg til rektor Are Enger

Drawing of a city