Driftsstyret

Det er bydelsutvalget som oppnevner representantene etter innstilling fra de ulike gruppene. Organiseringen av Driftsstyrets arbeid er hjemlet i "Reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring".

Her finner dere driftsstyrereglementet.

Driftsstyrets medlemmer

Dette er medlemmene i Grefsen skoles driftsstyre:

  • Leder: Camilla Rom (foresatt)
  • Nestleder: Pål Botilsrud (politisk representant)
  • Are Enger (rektor og sekretær)
  • Trine Andersen (assisterende rektor)
  • Agneta Stave (ansatt)
  • Even Husom (ansatt)
  • Live Kristiane Skarvang (foresatt)
  • Torkil Saxebø (politisk representant)
  • Anders Fossheim (politisk representant)

Møteplan

Dokumenter