Driftsstyret

Det er bydelsutvalget som oppnevner representantene etter innstilling fra de ulike gruppene. Organiseringen av Driftsstyrets arbeid er hjemlet i "Reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring".

Her finner dere driftsstyrereglementet.

Driftsstyrets medlemmer

Dette er medlemmene i Grefsen skoles driftsstyre:
Leder: Camilla Rom (foresatt)
Nestleder: Pål Botilsrud (politisk representant)
Are Enger (rektor og sekretær)
Trine Andersen (assisterende rektor)
Agneta Stave (ansatt)
Even Husom (ansatt)
Live Kristiane Skarvang (foresatt)
Torkil Saxebø (politisk representant)
Anders Fossheim (politisk representant)

Møteplan

Dokumenter