Hovedseksjon

Åpningstilbud i ferier

Sommer Strand sol solbriller i sand

AKS Grefsen har åpent i alle skolens ferier med unntak av Juli måned. 

Vi har altså åpent i høstferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og i juni fra skolen er stengt og ut måneden (typisk uke 26). 

I August har AKS åpent fra 1.august og frem til skolestart. I denne ferien faller også de to plandagene AKS har gjennom året. Disse skjer typisk 1.august og siste arbeidsdag før skolestart. Typisk fredagen før skolestart. 

AKS har også åpent i inneklemte dager der skolen er stengt og valgdager. Dette er typisk rundt røde dager i mai.   

Dagene vi har heldagsåpent er vi åpent fra 07.30 - 16.30.  

AKS holder stengt i juli måned, røde dager og juleaften samt nyttårsaften. 


Gratis deltidsplass
I skoleåret 22/23 har både 1,2 og 3.klasse "Gratis deltidsplass". Elever som har denne plassen kan være på AKS i to hele dager i hver ferieuke. Disse dagene vil være bestemt på forhånd i hver ferie. Det vil være mulig å velge to av dagene mandag, tirsdag eller onsdag.

I juleferien og påskeferien vil dette endres litt, og da komme tydelig frem på påmeldingen. Skolens øvrige ferier er stort sett hele uker.