Vår profil

Sammen skaper vi fremtiden. Det er noe vakkert med Grefsens visjon. Sammen. Skaper. Vi. Fremtiden. Fire flotte ord som alle på Grefsen tar i bruk og virkelig føler på kroppen. Er du med?

Grefsen skole har stort fokus på læring og faglige mål, og grunnleggende ferdigheter står sentralt. Derfor er vi stolte av våre kunnskapsrike, lærevillige og engasjerte elever. Grefsen skole er også en PALS-skole, hvor ordene ansvar, omsorg og respekt er en naturlig del av vårt daglige språk og praksis.

Vi har et stort fokus på å skape gode relasjoner og et godt og trygt læringsmiljø. Grefsen skole er en VI-skole, som inkluderer alle. VI tar ansvar for hverandre og fellesskapet. 

Alle på Grefsen skole jobber målrettet for å skape en god fremtid for elevene våre. Sammen overvinner vi alt.