Hovedseksjon

Melk og frukt

Melk og annen drikke til eleven, kan bestilles på www.skolelyst.no. Det er opp til foresatte å velge hvor mange dager eleven skal få levert drikke og hva de skal få.

Skolefrukt bestilles fra www.skolefrukt.no. Velger man å bestille skolefrukt, vil eleven få frukt hver dag. Hva slags frukt, varierer etter sesong.