Hovedseksjon

Grefsen skolekor

Grefsen skolekor ledes av lærer Ane Emma Herstad. Dette er et tilbud for elever fra 3.-7. trinn. Koret synger hver onsdag i storefri og det er lov å komme på en prøvetime for å se hvordan det fungere før man bestemmer seg.

To ganger i løpet av skoleåret synger koret for Lillo Sykehjem og gleder både ansatte og beboere med sin vakre sang. 

På koret lærer man litt om sangteknikk, oppvarming av stemme og nye sanger på norsk og engelsk. Vi opptrer bl.a på FN-dagen og andre fellessamlinger utover året på skolen, samt at vi har en avtale med Lillohjemmet at vi skal besøke dem minst en gang i halvåret.

Har du lyst til å prøve å synge, møt opp på Lille auditorium!