Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Grefsen postmottak

Grefsen skole
Kapellveien 69
0487 Oslo
postmottak.grefsen@osloskolen.no
23468700
_____________________________

Rektor

Are Enger
are.enger@osloskolen.no
23468700 

Assisterende rektor (1.–2. trinn)

Trine Andersen
trine.andersen@osloskolen.no
23468700 

Undervisningsinspektør (3.-5. trinn)

Cecilie Andersen
cecilie.andersen@osloskolen.no
23468700

Undervisningsinspektør (6.–7. trinn)

Christian Hagen
christian.hagen@osloskolen.no
23468700

Oppfølgingsansvarlig alfa- og mottaksklasse

Marius Brusdal
marius.brusdal@osloskolen.no
23468700

AKS-leder (1.-4. trinn)

Bjørn André Kildalen
bjorn-andre.kildalen@osloskolen.no
23468700

Spes.ped-koordinator (1.-7. trinn)

Cornelia Louise Kleman
cornelia.kleman@osloskolen.no
23468700
______________________________

Sosiallærer (1.-7. trinn)

Magnus Weea Holberg
magnus.holberg@osloskolen.no
23468700

Kontorleder

Lennart Nordenflycht
lennart.nordenflycht@osloskolen.no
23468700

Kontorsekretær

Ann-Christin Karlsen
ann-christin.karlsen@osloskolen.no
23468700

Kontorsekretær

Camilla Fossum
camilla.fossum@osloskolen.no
23468700

Bibliotekar

Vibecke Frøyland
vibecke.froyland@osloskolen.no
23468700 

Team Trivsel

Malin Gravdehaug (permisjon)
malin.gravdehaug@osloskolen.no

Johnny Leo Olsen (trivselsleder, TL-programmet)
johnny.olsen@osloskolen.no

Sondre Andersen
sondre.andersen@osloskolen.no

Katrine Paus Sangolt
katrine.sangolt@osloskolen.no

Tiril Rabben Stødle
tiril.stodle@osloskolen.no

______________________________

Driftsleder skole og flerbrukshall

NEAS v/ John Andreas Poulsson
john.poulsson@osloskolen.no

Helsesykepleier
Oda Thoresen Odberg
oda.thoresen.odberg@bna.oslo.kommune.no

Helsesykepleier
Linn Bjelle-Helleland
linn.bjelle-helleland@bna.oslo.kommune.no

Logoped (på skolen mandager) 
Anette Løkkevol
anette.lokkevol@osloskolen.no

Tilsynsvakt
907 090793

Oppfølgingsansvarlig Undervisningsbygg

Henning Brenders

Regnbue

Kontaktlærer regnbue 1 (mottak): Ane Herstad
Kontaktlærer regnbue 2 (alfa): Cathrine Wiig
Ressurslærere: Cecilie Bang, Amir Doski