Ledelse og ansatte

Grefsen postmottak

Grefsen skole
Kapellveien 69
0487 Oslo
postmottak@ude.oslo.kommune.no
Skriv Grefsen skole i emnefeltet.
23468700
_____________________________

Rektor

Are Enger
are.enger@osloskolen.no
23468700 

Assisterende rektor (1.–3. trinn)

Trine Andersen
trine.andersen@osloskolen.no
23468700 

Undervisningsinspektør (4.–5. trinn)

Steinar Mushom
steinar.mushom@osloskolen.no
23468700

Undervisningsinspektør (6.–7. trinn)

Veslemøy Maria Fossum Johansson
veslemoy.johansson@osloskolen.no
23468700

Sosiallærer (1.-5. trinn og alfa/mottak)

Mari Gun Johnsrud
mari.johnsrud@osloskolen.no
23468700

Sosiallærer (6.-7.trinn) 
Veslemøy Maria Fossum Johansson
veslemoy.johansson@osloskolen.no
23468700

Undervisningsinspektør og AKS-leder

Karin Dahle
karin.dahle@osloskolen.no
23468700

Oppfølgingsansvarlig alfa- og mottaksklasse

Marius Brusdal
marius.brusdal@osloskolen.no
23468700

______________________________

Kontorleder

Birthe Biermann
birthe.biermann@osloskolen.no
23468700

Kontorsekretær 

Ann-Christin Karlsen
ann-christin.karlsen@osloskolen.no
23468700

Kontorsekretær

Camilla Fossum
camilla.fossum@osloskolen.no
23468700

Bibliotekar

Vibecke Frøyland
vibecke.froyland@osloskolen.no
23468700 

Miljøterapeut

Malin Gravdehaug
malin.gravdehaug@osloskolen.no
23468700

Trivselsleder (TL-programmet)

Johnny Leo Olsen
joola017@osloskolen.no
23468700 

Fungerende vaktmester og miljøarbeider

Mats Folke Gustavsson
matsf1206@osloskolen.no
23468700

______________________________

Vaktmestertjeneste flerbrukshallen

NEAS v/ John Andrea Poulsson
john.andreas.poulsson@neas.no

Helsesykepleier

Anne Kristin Sande
anne-kristin.sande@bna.oslo.kommune.no
41 47 10 21

Helsesykepleier

Linda Vinje 
linda.vinje@bna.oslo.kommune.no
90 50 98 81

Logoped (på skolen mandager)

Flora Emini
flora.emini@ude.oslo.kommune.no
22 15 42 92

Oppfølgingsansvarlig Undervisningsbygg

Henning Brenders

Mottak

Kontaktlærer alfa: Amir Doski
Kontaktlærer mottak: Cecilie Bang
Ressurslærere: 
Turid InderbergAne Herstad (permisjon)