Ledelse og ansatte

Grefsen postmottak

Grefsen skole
Kapellveien 69
0487 Oslo
grefsen@ude.oslo.kommune.no
23468700

______________________________

Rektor

Are Enger
are.enger@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Assisterende rektor (1. - 3. trinn)

Trine Andersen
trineandersen@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Undervisningsinspektør (4. - 5. trinn)

Steinar Mushom
steinar.mushom@ude.oslo.kommune.no
23468700

Undervisningsinspektør (6. - 7. trinn)

Christine Elnæs
christine.elnaes@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Sosiallærer

Veslemøy Maria Fossum
veslemoy.maria.fossum@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Undervisningsinspektør og AKS-leder

Karin Dahle
karin.dahle@ude.oslo.kommune.no
23468700

Oppfølgingsansvarlig alfa- og mottaksklasse

Marius Brusdal
marius.brusdal@ude.oslo.kommune.no
23468700

______________________________

Kontorleder

Birthe Biermann
birthe.biermann@ude.oslo.kommune.no
23468700

Kontorsekretær

Ruth Andersen
ruth.andersen@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Kontorsekretær

Jannicke Sollie
jannicke.sollie@ude.oslo.kommune.no
23468700

Bibliotekar

Vibecke Frøyland
vibecke.froyland@osloskolen.no
23468700 

Miljøterapeut

Malin Gravdehaug
malin.gravdehaug@osloskolen.no
23468700

Miljøarbeider

Mats Folke Gustavsson
matsf1206@osloskolen.no
23468700

Trivselsleder (TL-programmet)

Johnny Leo Olsen
joola017@osloskolen.no
23468700 

Vaktmester

Johnny Gløtta
johnny.glotta@ude.oslo.kommune.no
23468700

______________________________

Vaktmestertjeneste flerbrukshallen

NEAS v/ John Andrea Poulsson
John.andreas.poulsson@neas.no

Helsesøster

Anne Kristin Sande
anne-kristin.sande@bna.oslo.kommune.no

22 15 29 39

Logoped (på skolen mandager)

Flora Emini
flora.emini@ude.oslo.kommune.no

22 15 42 92

Oppfølgingsansvarlig Undervisningsbygg

Henning Brenders