Ledelse og ansatte

Grefsen postmottak

Grefsen skole
Kapellveien 69
0487 Oslo
postmottak@ude.oslo.kommune.no
Skriv Grefsen skole i emnefeltet.
23468700
_____________________________

Rektor

Are Enger
are.enger@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Assisterende rektor (1.–3. trinn)

Trine Andersen
trineandersen@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Undervisningsinspektør (4.–5. trinn)

Steinar Mushom
steinar.mushom@ude.oslo.kommune.no
23468700

Undervisningsinspektør (6.–7. trinn)

Christine Elnæs
christine.elnaes@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Sosiallærer

Mari Gun Johnsrud
mari.gun.johnsrud@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Undervisningsinspektør og AKS-leder

Karin Dahle
karin.dahle@ude.oslo.kommune.no
23468700

Oppfølgingsansvarlig alfa- og mottaksklasse

Marius Brusdal
marius.brusdal@ude.oslo.kommune.no
23468700

______________________________

Kontorleder

Birthe Biermann
birthe.biermann@ude.oslo.kommune.no
23468700

Kontorsekretær

Ruth Andersen
ruth.andersen@ude.oslo.kommune.no
23468700 

Kontorsekretær 

Ann-Christin Veie Karlsen
ann.christin.veie.karlsen@ude.oslo.kommune.no
23468700

Bibliotekar

Vibecke Frøyland
vibecke.froyland@osloskolen.no
23468700 

Miljøterapeut

Malin Gravdehaug
malin.gravdehaug@osloskolen.no
23468700

Miljøarbeider

Mats Folke Gustavsson
matsf1206@osloskolen.no
23468700

Trivselsleder (TL-programmet)

Johnny Leo Olsen
joola017@osloskolen.no
23468700 

Vaktmester

Johnny Gløtta
johnny.glotta@ude.oslo.kommune.no
23468700

______________________________

Vaktmestertjeneste flerbrukshallen

NEAS v/ John Andrea Poulsson
john.andreas.poulsson@neas.no

Helsesykepleier

Anne Kristin Sande
anne-kristin.sande@bna.oslo.kommune.no
41 47 10 21

Helsesykepleier

Linda Vinje 
linda.vinje@bna.oslo.kommune.no
90 50 98 81

Logoped (på skolen mandager)

Flora Emini
flora.emini@ude.oslo.kommune.no
22 15 42 92

Oppfølgingsansvarlig Undervisningsbygg

Henning Brenders

 

Skoleassistenter

Henriette Øyen Johansen

Joakim Høimyr

Cathrine Eriksen

Aleksander Thorsen

Madeleine Persson

Patrik Persson

Elise Sannan Andersen

Sondre Andersen

Anne Gro Wålen

Fredrik Iversen

Olivia Lindgreen

Vijay Kuranathan

Mari Bustad

Mustafa Abdallah