Hovedseksjon

Forsert løp i matematikk

Elever i klasserom

Tilbudet tar sikte på å gi disse elevene fordypning i matematikk, og undervisningen inneholder områder fra læreplanen i matematikk på 8. og 9. årstrinn.

Elever som ønsker å delta, må levere en søknad med underskrift fra foresatte og gjennomføre en prøve i matematikk. Resultatet fra matematikkprøven og elevens søknad vil være grunnlag for utvelgelsen for å delta i undervisningen ved Engebråten skole.

Det sendes ut et eget informasjonsskriv om tilbudet før høstferien.