Elevrådet

Elevrådet ledes av Nora Skei Morgenlie som er fra 7. trinn og Sofie Kolosova fra 6. trinn. Elevrådet møtes en gang i måneden. 

Vi diskuterer saker som klassene kommer med. Vi prøver å få elevene til å være med på å bestemme. Når saker kommer fra klassen tar elevrådsleder og nestleder de ønskene videre til rektor. 

Saker som elevrådet har jobbet med i år er:

  • Månedens regel
  • Ønsker for Gammer’n
  • Elevrådets postkasse
  • Klasseballer til alle klasser
  • Skolevalg
  • Dodgeballturnering
  • Elevundersøkelsen
  • Vært på Elevrådssamling i regi av Redd Barna

Kontaktpersoner:

Malin Gravdehaug
malin.gravdehaug@osloskolen.no