Elevrådet

Hei

Vi i elevrådet er elever fra 4-7 klasse. Det er en representant og en vara fra hver klasse.

Elevrådet ledes av Vibece Fredriksen som er fra 7.trinn og Nora Skei Morgenlie fra 6.trinn.

Elevrådet møtes en gang i måneden.

Vi diskuterer saker som klassene kommer med. Vi prøver å få elevene til å være med på å bestemme.

Når saker kommer fra klassen tar elevrådsleder og nestleder de ønskene videre til rektor.

Saker som elevrådet har jobbet med i år er:

  • Ukas regel
  • Ønsker for Gammer’n
  • Elevrådets postkasse
  • Flere ungdomsbøker til biblioteket
  • Valg av skolegenser
  • Besøkt 1-3.trinn
  • Elevundersøkelsen

Kontaktpersoner:

Malin Gravdehaug
malin.gravdehaug@osloskolen.no