Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet ledes av Siren som er fra 7. trinn og Selmer fra 6. trinn. Elevrådet møtes en gang i måneden. 

Vi diskuterer saker som klassene kommer med. Vi prøver å få elevene til å være med på å bestemme. Når saker kommer fra klassen tar elevrådsleder og nestleder de ønskene videre til rektor. 

Saker som elevrådet jobber med i år er:

  • Månedens regel
  • Elevrådets postkasse
  • Dodgeballturnering
  • Elevundersøkelsen
  • Brev til bydelsutvalget med ønske om fritidstilbud for 5.-7. trinn

Kontaktperson:

Are Enger 
are.enger@osloskolen.no