Skolehelsetjenesten

Kontaktinfo til skolens helsesykepleiere:

Anne Kristin Sande
Tlf: 41 47 10 21
anne-kristin.sande@bna.oslo.kommune.no
Alle dager kl. 08.00- 15.30

Anja Kokvoll
Tlf: 46 90 73 62
anja.kokvoll@bna.oslo.kommune.no
Alle dager kl. 08.00- 15.30

Hva gjør helsesykepleierne på Grefsen?

Visjon: « Bidra til trivsel og mestring av skolehverdagen og fremme elevens fysiske og psykiske helse» 

Skolehelsetjenesten er opptatt av: Vold i nære relasjoner & rus i barnefamilier.

Fokus på trivsel på skolen: 

 • Samtalegrupper for barn med 2 hjem - samarbeid med miljøterapaut
 • Åpen dør – alle elevene er velkommen inn til helsesykepleier
 • Grupper for å styrke klassemiljø
 • Samtaler med elever
 • Samtaler og veiledning av foresatte


For informasjon om vaksiner, se www.fhi.no

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten i Oslo.

RUTINEUNDERSØKELSER OG OPPGAVER

1. trinn

 • Helseundersøkelse hos helsesykepleier:
  • vekt/høyde
  • hørsel
  • samtale om trivsel og helse

2. trinn     

 • Tetravac: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio   

3. trinn:

 • Høyde-/ vektmåling                          
 • Samtale i grupper (trivsel, helse)

5. trinn: 

 • Samtale i gruppe (pubertet, menstruasjon)

6. trinn: 

 • MMR-vaksine (meslinger/kusma/røde hunder)          

7.  trinn:                     

 • Samtale i gruppe (rusmidler/tobakk, venner)
 • HPV-vaksine