Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Kontaktinfo til skolens helsesykepleiere:

Oda Thoresen Odberg
oda.thoresen.odberg@bna.oslo.kommune.no

Linn Bjelle-Helleland
linn.bjelle-helleland@bna.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge, både på det fysiske, psykiske og sosiale plan.

Vår visjon: «Bidra til trivsel og mestring av skolehverdagen og fremme elevens fysiske og psykiske helse».

Hva gjør helsesykepleierne på Grefsen?

· Åpen dør - alle elevene er velkommen inn til helsesykepleier

· Samtaler med elever

· Samtaler og veiledning av foresatte

· Undervisning i grupper/klasser

· Vaksinering ut fra barnevaksinasjonsprogrammet

Skolehelsetjenesten samarbeider, etter avtale med elevens foresatte, med skolens lærere og ledelse, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og andre tjenester i bydel Nordre Aker. Helsesykepleierne kan også henvise fysioterapeut og ergoterapeut i bydelen etter behov.

Behandling av sykdom og skader henvises til fastlege eller legevakt.

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

 • Logg deg inn på helsenorge.no
 • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
 • Klikk på helsekontakter
 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten
🤒 🤢 🙂

RUTINEUNDERSØKELSER OG OPPGAVER

1. trinn

 • Skolestartundersøkelse hos helsesykepleier:
  • vekt/høyde
  • syn/hørsel
  • samtale om trivsel og helse

2. trinn     

 • Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.   

3. trinn:

 • Høyde-/ vektmåling. Råd og veiledning.                          
 • Gruppeundervisning (fysisk og psykisk helse)

5. trinn: 

 • Pubertetsundervisning

6. trinn: 

 • Tilbud om vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder (MMR-vaksinen).        

7.  trinn:

 • Tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) for jenter og gutter (2 doser).
 • Undervisning om psykisk helse og overgang til ungdomsskolen