Skolehelsetjenesten

Kontaktinfo til skolens helsesykepleiere:

Anne Kristin Sande
Tlf: 41 47 10 21
anne-kristin.sande@bna.oslo.kommune.no
Alle dager kl. 08.00- 15.30

Linda Vinje
Tlf: 90 50 98 81  
linda.vinje@bna.oslo.kommune.no
Alle dager kl. 08.00- 15.30

Hva gjør helsesykepleierne på Grefsen?

Visjon: « Bidra til trivsel og mestring av skolehverdagen og fremme elevens fysiske og psykiske helse» 

Skolehelsetjenesten er opptatt av: Vold i nære relasjoner & rus i barnefamilier.

Fokus på trivsel på skolen: 

  • Samtalegrupper for barn med 2 hjem - samarbeid med miljøterapaut
  • Åpen dør – alle elevene er velkommen inn til helsesykepleier
  • Grupper for å styrke klassemiljø
  • Samtaler med elever
  • Samtaler og veiledning av foresatte


For informasjon om vaksiner, se www.fhi.no

Her finner du informasjon om skolehelsetjenesten i Oslo.

RUTINEUNDERSØKELSER OG OPPGAVER

1.klasse
Helseundersøkelse hos helsesykepleier:
 - vekt/høyde
 - hørsel
 - samtale om trivsel og helse

2.klasse                          
 - Tetravac: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio   

3.klasse:
 - Høyde-/ vektmåling                          
 - Samtale i grupper ( trivsel, helse )

5.klasse
 - Samtale i gruppe ( pubertet, menstruasjon)

6.klasse
 - MMR-vaksine (meslinger/kusma/røde hunder)          

7. klasse                        
 - Samtale i gruppe (rusmidler/tobakk, venner)
- HPV-vaksine