Skolehelsetjenesten

Visjon: « Bidra til trivsel og mestring av skolehverdagen og fremme elevens fysiske og psykiske helse» 

Skolehelsetjenesten er opptatt av: Vold i nære relasjoner & rus i barnefamilier.

Fokus på trivsel på skolen: 

  • Pis grupper – «samtalegrupper for barn med 2 hjem» - samarbeid med sosiallærer
  • Åpen dør – alle elevene er velkommen inn til helsesøster
  • Jentegrupper for å styrke klassemiljø.
  • Aktivitetsgrupper i 3.klasse i samarbeid m fysioterapeut
  • Samtaler med elever
  • Samtaler og veiledning av foresatte

For informasjon om vaksiner se www.fhi.no

Kontaktinfo:

Anne Kristin Sande
Tlf: 22 15 29 39

anne-kristin.sande@bna.oslo.kommune.no

Alle dager kl. 08.00- 15.30
Drawing of a city