FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Blant foresatte er det valgt et arbeidsutvalg (FAU) som primært skal fremme foreldrenes felles interesser og bidra til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU skal: 

  • skape et godt forhold mellom det enkelte hjem og skole
  • legge til rette for en god informasjonsflyt mellom FAU, foreldre og skole
  • legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og lokalmiljø
  • utarbeide innspill som bør tas opp i driftstyret
  • bidra til holdningsskapende arbeid

Hver klasse velger to foreldrekontakter. Den ene deltar fast i FAU og behandler saker inn og ut av FAU.

Den andre tar ansvaret for aktiviteter i klassen, er kontaktperson for klassens lærer, og er varamedlem i FAU. 

FAU ønsker å ha et åpent og aktivt forhold til foreldrene og setter pris på innspill til saker.

Det er ønskelig at FAU medlemmer sitter for to år for å få best mulig kontinuitet. 

FAU-styret 2019-2020

Leder: Morten Hagen
morten.hagen@ude.oslo.kommune.no

Nestleder: Live Kristiane Skarvang
live_kristiane@hotmail.com

Sekretær: Ane Hagness Kiran
sally@somethingsally.com

Økonomiansvarlig: Charlotta Løvhøiden
lotta@lovhoiden.com

Styremedlem: Trine Fredriksen Tveitdal
trine.fredriksen@gmail.com

Møteplan 2019/2020

Alle møter er på skolens personalrom kl.18.30-20.30

23.09.19

29.10.19

04.12.19

13.01.20

03.03.20

22.04.20

28.05.20

 

FAU-medlemmer