Team Trivsel

Team Trivsel

Grefsen skole vil at alle elever skal føle seg inkludert, sett og oppleve trivsel. Team Trivsel bistår lærerne i arbeidet med dette. Teamet jobber både med enkeltelever, grupper og hele klasser.

I løpet av skoleåret 19/20 gjennomfører Mats og Malin to miljøverksteder i hver klasse på 5., 6. og 7. trinn, grupper i sosial ferdighetstrening på 6. og 7. trinn og psykologisk førstehjelp på 5. trinn. I tillegg er Team Trivsel inne i prosjektuker, som psykisk helse-uke (uke 6).

Johnny Leo har ansvar for trivselslederprogrammet og har aktiv undervisning i halv klasse på 5., 6. og 7. trinn.

Team Trivsel har også ansvar for Trivselstorsdag, et etter-skolen tilbud for 5. trinn. 

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Team Trivsel-bamsen

Team Trivsel

Malin Gravdehaug
E-post: maling1405@osloskolen.no

Mats Folke Gustavson
E-post: matsf1206@osloskolen.no

Johnny Leo Olsen
E-post: joola017@osloskolen.no