Team Trivsel

Team Trivsel

Målet med teamet er at alle elever på Grefsen skole skal føle seg inkludert, sett og oppleve trivsel. Team Trivsel bistår lærerne i arbeidet med dette.

Teamet jobber både med enkeltelever, grupper og hele klasser.

Nytt for året er et etter-skolen tilbud for 5 trinn: Trivseltorsdag. Mer informasjon om dette finner dere her.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Team Trivsel-bamsen

Team Trivsel

Malin Gravdehaug

E-post: maling1405@osloskolen.no

 

Mats Folke Gustavson

E-post: matsf1206@osloskolen.no

 

Johnny Leo Olsen

E-post: joola017@osloskolen.no