Rammeplan for AKS

Logo Rammeplan

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen.