Hovedseksjon

Rammeplan for AKS

Logo Rammeplan

Skolene lager egne planer for sin aktivitetsskole, men forholder seg til Rammeplan for Aktivitetsskolen. 

Rammeplan for AKS