Kontakt AKS

Aktivitetsskolen-logo

Dagens beskjeder på SMS innen kl. 11.00. Husk å skrive barnets fulle navn og klasser. Hver base har sin mobiltelefon. Tenk dere om det virkelig er nødvendig å endre sendetidspunkt flere ganger i uka.

Vi er heller ikke tilgjengelige på telefon fra barna slutter på skolen, frem til ca. 15.30. I denne perioden er vi i klasserommene (måltid AKS), har utetid og andre aktiviteter sammen med barna. Er vi tilgjengelige, vil vi selvfølgelig svare. Vær så snill og respekter dette, og ikke ring skolens kontor for å gi beskjeder. Prøv heller igjen litt senere.

Ikke send oss melding på ettermiddagen og be oss sende barn til P-plass. Kom heller inn og hent selv.

Er det endringer på faste avtaler ønsker vi det pr e-post.

Faste hjemsendingstider kun hver hele/halve time.

Kontakt basene:

Base 1: 90 19 81 68 / gro.persson@osloskolen.no

Base 2: 90 97 64 73 / bjorn-1211@osloskolen.no

Base 3: 90 24 36 27 / lena.larsen@osloskolen.no

Base 4: 90 24 37 10 / ole-christian.rydland@osloskolen.no

Undervisningsinspektør m/ansvar for AKS:

Karin Dahle: 23 46 87 00 / karin.dahle@ude.oslo.kommune.no