Kontakt AKS

Aktivitetsskolen-logo

Kontakt basene:

Undervisningsinspektør m/ansvar for AKS:

Karin Dahle: 23 46 87 00 / karin.dahle@osloskolen.no

Dagens beskjeder må sendes på SMS innen kl. 11.00. Husk å skrive barnets fulle navn og klasser. Hver base har sin mobiltelefon. Tenk dere om det virkelig er nødvendig å endre sendetidspunkt flere ganger i uka.

Vi er ikke tilgjengelige på telefon fra barna slutter på skolen, frem til ca. 15.30. I denne perioden er vi i klasserommene (måltid AKS), har utetid og andre aktiviteter sammen med barna. Hvis vi skulle være tilgjengelige, vil vi selvfølgelig svare. Vær så snill og respekter dette, og ikke ring skolens kontor for å gi beskjeder. Prøv heller igjen litt senere.

Er det endringer på faste avtaler ønsker vi det pr e-post.

Faste hjemsendingstider kun hver hele/halve time.