Hovedseksjon

Strategisk plan

I kommende periode ønsker vi å videreutvikle vår kollektive kompetanse spesielt innenfor leseopplæring, klasseledelse og tverrfaglig samarbeid. Vi har mål om at alle elever får tilfredsstillende utvikling av grunnleggende ferdigheter og har i år særlig fokus på lesing som grunnleggende ferdighet. 

Her finner dere Grefsen skoles strategiske plan for 2023.