Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. 

Vi vil få endelig miljøsertifisering når godkjenning etter forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler foreligger.

Nasjonal sertifiseringsordning

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. 

Klima og miljørapport

Skolen leverer årlig klima og miljørapport. Rapporten inneholder bl.a. status for vårt miljøarbeid hvor en kan måle effekt av iverksatte miljøtiltak, samt handlingsplan for å forbedre miljøprestasjonene ytterligere.

Les skolens klima og miljørapport her.

Kan en Miljøfyrtårn-sertifisering bidra til FNs bærekraftsmål? Svaret er ja! Miljøfyrtårn gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling fra næringslivet. Med oss på veien mot en grønn fremtid har vi over 7400 Miljøfyrtårn-virksomheter i Norge, og pågangen er økende fra virksomheter som ønsker å jobbe målrettet med bærekraft.

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private virksomheter viser at det lønner seg å ta bærekraft inn i forretningsstrategi og daglig drift:

  • 77 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.
  • 64 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
  • 39 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader.

Her kan dere lese mer om Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-logo