Hovedseksjon

Felles periodeplan

Rammeplan for AKS og skolens årsplaner ligger til grunn for våre aktiviteter. Rammeplan er inndelt i tre bolker:

 1. «Rammer og forutsetninger» trekker opp linjer for å drifte og utvikle en AKS av høy kvalitet.
 2. «Pedagogiske prinsipper og grunnleggende ferdigheter» tar for seg overordnede prinsipper, metoder og de grunnleggende ferdighetene som skal være gjennomgående aktiviteter i AKS.
 3. «Temaområder» er de fire områdene AKS skal strukturere sitt aktivitetstilbud rundt:
  -Natur, teknikk og bærekraftig utvikling
  -Kunst, kultur og kreativitet
  -Fysisk aktivitet
  -Mat og helse

AKS har en felles periodeplan med skolen.

Den er inndelt i 4 perioder i løpet av skoleåret:

 

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Hva

Vi er Grefsen skole

Verden

Livet

Sammen skaper vi

Bærende faglig tema

Demokrati og medborgerskap

Verdier, overordnet del

Folkehelse og livsmestring

Bærekraftig utvikling

Tema AKS

Fysisk aktivitet

Kunst, kultur og kreativitet

Mat og helse

Natur, miljø og bærekraftig utvikling