Hovedseksjon

Frister for å søke deltidsplass

  • Frist for å søke endring til deltidsplass fra 1. januar er senest 30. november.
  • Frist for å søke endring til deltidsplass fra 1. august er senest 30. juni.

Alle som søker innenfor fristen får tildelt deltidsplass.

Slik søker du:

Gå inn på Grefsen skoles hjemmeside, gå videre inn på Aktivitetsskolen.

  • Søk om plass for ditt barn
  • Søk om å endre fra heltidsplass til deltidsplass eller omvendt

Her finner dere informasjon om forskjellen mellom heltidsplass, deltidsplass og gratis deltidsplass på AKS.