Frister for å søke deltidsplass

·         Frist for å søke endring til deltidsplass fra 1. januar er 15. november.

 

·         Frist for å søke endring til deltidsplass fra 1. august er 15.mai.

Alle som søker innenfor fristen får tildelt deltidsplass.

Slik søker du:

Gå inn på Grefsen skoles hjemmeside, gå videre inn på Aktivitetsskolen.

·         Søk om plass for ditt barn

·         Søk om å endre fra heltidsplass til deltidsplass eller omvendt