Hovedseksjon

Leirskole

Leirskole-

Elevene på Grefsen skole får gratis leirskole en uke enten på Langedrag eller Brennabu. Ca halvparten av 6. trinn reiser uke 11 (vinter 6. trinn) til Brennabu, mens resten av trinnet drar uke 38 (høsten 7. trinn) til Langedrag.