Hovedseksjon

Bli med på Sommerskolen Oslo

Bilde av elever på Sommerskolen Oslo.

Årets kurstilbud

I år har Sommerskolen Oslo totalt 66 kurs på programmet fordelt på 53 kurssteder over hele byen. Kursene tilbys i uke 26, 27 og 32, samt enkelte kurs i uke 33 for de eldste elevene. Hvert kurs varer i en uke. 

Du finner årets kurstilbud på Sommerskolen Oslos nettside.


Ta kontakt med skolen dersom du trenger hjelp til å melde på.

Tilrettelegging i Sommerskolen

Sommerskolen Oslo er opptatt av at elever som trenger ekstra støtte og trygghet også skal ha mulighet til å delta på Sommerskolen Oslo. Behov for tilrettelegging meldes inn som del av påmeldingen, etterfulgt av en telefonsamtale mellom Sommerskoleteamet og foresatte. Informasjonen vil danne grunnlaget for hva slags tilrettelegginger ditt barn vil motta på Sommerskolen. Finn ut mer om tilrettelegging i Sommerskolen Oslo.

Sommerskolen Oslo

Tilbudet støtter opp under skolens arbeid med faglig og sosial læring, utover det ordinære skoleåret. På Sommerskolen Oslos kurs står undring, utforsking og nysgjerrighet i fokus. Gjennom morsomme og praktiske aktiviteter, ønsker Sommerskolen å motivere til mer læring.